Home › Strategy Games › GET RENT (Unreleased)

GET RENT (Unreleased) icon

GET RENT (Unreleased) Varies with device

Updated: September 04, 2019
✓ Original apk file ✓ No viruses or malware ✓ No additional costs.

See all previous versions


More informations

License:Free
Version:Varies with device
File size:1 MB
Publish date:August 29, 2019
Minimum OSAndroid 2.3+ (Gingerbread)
CategoryAndroid Strategy Games
Game nameco.reality.getrent

Screenshot thumbnail

GET RENT (Unreleased) screenshot thumbnail

About GET RENT (Unreleased) game

Table of contents

  1. CloudApks's Review
  2. What's New
  3. Description
  4. Translation (English)
  5. User's Reviews
  6. Instruction for installing
  7. FAQ

CloudApks's review

GET RENT (Unreleased) game is a free Android Strategy game, has been published by Reality Games LTD on August 29, 2019.

GET RENT (Unreleased) Varies with device is latest version of GET RENT (Unreleased) game updated by CloudApks.com on September 04, 2019. On this page you can find GET RENT (Unreleased) apk details, game permissions, previous versions, installing instruction as well as usefull reviews from verified users.

GET RENT (Unreleased) game apk we provide on this webiste is original and unmodified, no viruses or malware, no additional costs. If there are any problems about downloading, installing this game apk, please let us know.

What's New (Latest updates)

- Nowy samouczek
- System rejestracji użytkowników
- Poprawiona dokładność wykrywania lokalizacji
- Polepszone czasy ładowania gry
- Zmniejszone zużycie pamięci
- Poprawiona stabilność gry
- Zmniejszone zużycie danych
- Inne poprawki

The Description

GET RENT to pierwsza na świecie gra, która łączy elementy rozszerzonej rzeczywistości, gry biznesowej i ekonomicznej. Dzięki zastosowaniu GPSa pozwala ona na kupowanie i sprzedawanie wirtualnych nieruchomości opartych o ich odpowiedniki w świecie rzeczywistym!

Zainwestuj swoje pieniądze, handluj z innymi graczami i rywalizuj z przyjaciółmi. Pamiętaj, każdy dolar się liczy, gdy budujesz swoje kapitalistyczne imperium! Gotowy na wyzwanie? Zacznij od kupowania sklepików spożywczych w swoim sąsiedztwie, zarabiaj na nich i toruj sobie drogę na sam szczyt! Podnoś swój level i stale rozwijaj się, a kto wie, może niebawem to ty zostaniesz największym potentatem nieruchomości!

GET RENT łączy w sobie najlepsze cechy gry ekonomicznej i symulatora biznesu, by zapewnić całkowicie nową jakość zabawy w wirtualnej rzeczywistości. Szukaj najlepszej strategii, poznawaj zasady rządzące ekonomią i wywalcz sobie drogę na sam szczyt!

Kluczem jest rzeczywistość:
kup swoją szkołę lub firmę – każda nieruchomość ma swój odpowiednik w prawdziwym świecie. Znajdź swoje ulubione budynki lub odkryj zupełnie nowe dzięki rozszerzonej rzeczywistości!

Wzbogać się, wykupując nieruchomości z twojego miasta – a potem sprzedaj je i stań się jeszcze bogatszy!

Przeszukuj oferty na Rynku, by kupić nieruchomości z całego świata
zdobywaj wiedzę o ekonomii i biznesie, dzięki realistycznym symulacjom
zostań właścicielem swojego miasta i czerp z niego zyski, by stać się największym potentatem nieruchomości.

Rywalizuj z innymi:
zaproś przyjaciół do gry, by sprawdzić kto z was jest najlepszym businessmanem!
handluj z innymi graczami, by rozwijać swoje imperium
pokonaj rywali i stań się numerem 1 w twoim mieście, kraju lub nawet na całym świecie!

GET RENT, jedna z najlepszych biznesowych gier na rynku, pokazuje, że każdy dolar ma znaczenie, gdy próbujesz podbić rynek nieruchomości!

Kapitalizm jeszcze nigdy nie dawał tyle radości! Po prostu wybierz jedną z pobliskich nieruchomości, kliknij w nią w i jest twoja! To banalnie proste! Wyzwaniem jest ostrożne zarządzanie zasobami, by nie zbankrutować.

W odróżnieniu od clickerów czy prostych gier symulacyjnych, GET RENT to prawdziwa gra biznesowa oparta na realistycznej ekonomii. Inwestuj pieniądze, obserwuj posunięcia swoich przeciwników i handluj z przyjaciółmi. Dzięki elementom rozszerzonej rzeczywistości możesz kupować i sprzedawać prawdziwe nieruchomości. Ulepszaj je, by zwiększyć swoje zyski, rozwijaj się i awansuj na kolejne poziomy.

Czy zdołasz podbić rynek i stać się najbogatszym potentatem nieruchomości?
Pobierz jedną z najlepszych gier biznesowych wszech czasów – GET RENT i zacznij budować swoje imperium!

Translation (English)

GET RENT is the first game in the world that combines elements of augmented reality, business and economic games. Thanks to the use of GPS, it allows you to buy and sell virtual real estate based on their counterparts in the real world!

Invest your money, trade with other players and compete with your friends. Remember, every dollar counts when you build your capitalist empire! Ready for a challenge? Start by buying groceries in your neighborhood, earn money from them and make your way to the top! Raise your level and constantly develop, and who knows, maybe soon you will become the largest real estate tycoon!

GET RENT combines the best features of an economic game and business simulator to provide a completely new quality of fun in virtual reality. Search for the best strategy, learn the rules governing economics and get your way to the top!

The key is reality:
Buy your school or business - each property has its counterpart in the real world. Find your favorite buildings or discover completely new ones thanks to augmented reality!

Get rich by buying real estate from your city - and then sell it and get even richer!

Search the offers on the Market to buy real estate from around the world
gain knowledge about economics and business thanks to realistic simulations
become the owner of your city and make profits from it to become the largest real estate tycoon.

Compete with others:
invite friends to the game to see who is the best businessman!
Trade with other players to develop your empire
defeat rivals and become number 1 in your city, country or even the whole world!

GET RENT, one of the best business games on the market, shows that every dollar matters when you try to conquer the real estate market!

Capitalism has never been so much fun! Just choose one of the nearby properties, click on it and it's yours! It's very easy! The challenge is to manage resources carefully so as not to go bankrupt.

Unlike clickers or simple simulation games, GET RENT is a real business game based on realistic economics. Invest money, watch your opponents move and trade with friends. Thanks to the elements of augmented reality, you can buy and sell real estate. Improve them to increase your profits, grow and advance to new levels.

Can you conquer the market and become the richest real estate tycoon?
Download one of the best business games of all time - GET RENT and start building your empire!

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
Less than 100 Ratings
5 ★ (0)
4 ★ (0)
3 ★ (0)
2 ★ (0)
1 ★ (0)

(*) is required


Instruction for installing GET RENT (Unreleased) game apk on Android devices

Step 1: Download GET RENT (Unreleased) game apk on this page, save it to easy-to-find location.

Step 2: Make sure that third-party applications are allowed on your device. Go to Menu > Settings > Security and check Unknown Sources to allow your device to install applications from sources other than the Google Play Store.

Step 2: Open Downloads on your device by going to My Files or Files, tap the APK file you downloaded (co.reality.getrent-vVaries with device.apk), tap Install when prompted, this game will be installed on your device.

Note: Detailed steps may be varies with device. This apk file can also be installed on other devices like Windows, PC, Mac, Blackberry, ... Feel free to contact us if you have any questions.

FAQ

Q: What is an APK File?

A: An Android Package Kit (APK for short) is the package file format used by the Android operating system for distribution and installation of mobile applications. Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same.

Q: Why CloudApks.com can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from CloudApks.com, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: If I install an APK from CloudApks.com, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like CloudApks.com goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: What are Android Application permissions?

A: Applications require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

Previous versions

GET RENT (Unreleased) Varies with device:
Published on: August 29, 2019
File size: 1 MB
Download Apk

You Might Also Like