Home › House & Home Apps › Vastra Smart Devices

Vastra Smart Devices icon

Vastra Smart Devices 1.0

Updated: September 03, 2019
✓ Original apk file ✓ No viruses or malware ✓ No additional costs.

See all previous versions


More informations

License:Free
Version:1.0
File size:3.9 MB
Publish date:August 31, 2019
Minimum OSAndroid 2.3+ (Gingerbread)
CategoryAndroid House & Home Apps
App namepl.vastra.android.smartdevices

Screenshot thumbnail

Vastra Smart Devices screenshot thumbnail

About Vastra Smart Devices app

Table of contents

  1. CloudApks's Review
  2. What's New
  3. Description
  4. Translation (English)
  5. User's Reviews
  6. Instruction for installing
  7. FAQ

CloudApks's review

Vastra Smart Devices app is a free Android House & Home app, has been published by Sander System on August 31, 2019.

Vastra Smart Devices 1.0 is latest version of Vastra Smart Devices app updated by CloudApks.com on September 03, 2019. On this page you can find Vastra Smart Devices apk details, app permissions, previous versions, installing instruction as well as usefull reviews from verified users.

Vastra Smart Devices app apk we provide on this webiste is original and unmodified, no viruses or malware, no additional costs. If there are any problems about downloading, installing this app apk, please let us know.

The Description

Aplikacja Vastra Smart Devices pozwala za pomocą inteligentnych elektro-urządzeń (listwa zasilająca, gniazdko) na zdalne sterowanie urządzeniami podpiętymi oraz pomiar ich zużycia prądu. Dzięki bezprzewodowej komunikacji Wi-Fi elektro-urządzenia łączą się z aplikacją w telefonie jednocześnie dając możliwość wykorzystywania dodatkowych funkcji sterujących. Aplikacja pozwala ustawić czas działania poszczególnego urządzenia na bieżąco za pomocą harmonogramu, tym samym dostosowywać ją do naszych potrzeb w przyszłości.
Istotną zaletą aplikacji jest możliwość pomiaru prądu, które zużywają podłączone urządzenia elektryczne oraz koszt zużycia przeliczany na złotówki. Za pomocą dodatkowej zakładki w aplikacji jest możliwa obserwacja zużycia prądu w czasie historycznym- tym samym na jej podstawie może zostać wykonana analiza kosztów, następnie wprowadzone oszczędności.

Zalety Vastra Smart Devices:
- monitoruje zużycie energii elektrycznej w czasie rzeczywistym i historycznym
- umożliwia zaprogramowanie harmonogramu działania urządzenia (dzień/noc/tydzień)
- udostępnia statystki zużycia prądu
- obrazuje ilość wydanych pieniędzy w stosunku do poboru prądu
- elektro-urządzenia idealne do użytku w warunkach domowych, biurowych oraz w podróży
- kompaktowe elektro-urządzenia o całkowicie cichej pracy
- intuicyjna obsługa elektro-urządzeń za pomocą bezpłatnej aplikacji
- łatwa konfiguracja elektro-urządzeń z aplikacją

Translation (English)

The Vastra Smart Devices application allows you to remotely control connected devices and measure their power consumption using intelligent electrical devices (power strip, socket). Thanks to wireless Wi-Fi communication, the electric devices connect to the application on the phone while giving the possibility of using additional control functions. The application allows you to set the operating time of a particular device on a regular basis using the schedule, thus adapting it to our needs in the future.
An important advantage of the application is the ability to measure current that consumes connected electrical devices and the cost of consumption converted to PLN. Using the additional tab in the application, it is possible to observe the power consumption in historical time - thus, based on it, cost analysis can be performed, followed by savings.
 
Advantages of Vastra Smart Devices:
- monitors electricity consumption in real time and in historical time
- allows you to program the device schedule (day / night / week)
- provides statistics of energy consumption
- illustrates the amount of money spent in relation to electricity consumption
- electro-devices ideal for use in the home, office and travel
- compact electric devices with completely quiet operation
- intuitive operation of electrical devices using a free application
- easy configuration of electrical devices with the application

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
Less than 100 Ratings
5 ★ (1)
4 ★ (0)
3 ★ (0)
2 ★ (0)
1 ★ (0)

(*) is required


Instruction for installing Vastra Smart Devices app apk on Android devices

Step 1: Download Vastra Smart Devices app apk on this page, save it to easy-to-find location.

Step 2: Make sure that third-party applications are allowed on your device. Go to Menu > Settings > Security and check Unknown Sources to allow your device to install applications from sources other than the Google Play Store.

Step 2: Open Downloads on your device by going to My Files or Files, tap the APK file you downloaded (pl.vastra.android.smartdevices-v1.0.apk), tap Install when prompted, this app will be installed on your device.

Note: Detailed steps may be varies with device. This apk file can also be installed on other devices like Windows, PC, Mac, Blackberry, ... Feel free to contact us if you have any questions.

FAQ

Q: What is an APK File?

A: An Android Package Kit (APK for short) is the package file format used by the Android operating system for distribution and installation of mobile applications. Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same.

Q: Why CloudApks.com can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from CloudApks.com, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: If I install an APK from CloudApks.com, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like CloudApks.com goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: What are Android Application permissions?

A: Applications require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

Previous versions

Vastra Smart Devices 1.0:
Published on: August 31, 2019
File size: 3.9 MB
Download Apk

You Might Also Like