Home › Books & Reference Apps › Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ icon

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ 1.0.330

Updated: September 04, 2019
✓ Original apk file ✓ No viruses or malware ✓ No additional costs.

See all previous versions


More informations

License:Free
Version:1.0.330
File size:4.6 MB
Publish date:August 29, 2019
Minimum OSAndroid 2.3+ (Gingerbread)
CategoryAndroid Books & Reference Apps
App namecom.truyenledammy.vongduchisuphunhithungama

Screenshot thumbnail

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ screenshot thumbnail

About Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app

Table of contents

 1. CloudApks's Review
 2. What's New
 3. Description
 4. Translation (English)
 5. User's Reviews
 6. Instruction for installing
 7. FAQ

CloudApks's review

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app is a free Android Books & Reference app, has been published by Kho Truyện Lẻ VN on August 29, 2019.

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ 1.0.330 is latest version of Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app updated by CloudApks.com on September 04, 2019. On this page you can find Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ apk details, app permissions, previous versions, installing instruction as well as usefull reviews from verified users.

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app apk we provide on this webiste is original and unmodified, no viruses or malware, no additional costs. If there are any problems about downloading, installing this app apk, please let us know.

The Description

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma ứng dụng đọc truyện offline miễn phí!
Ứng dụng đọc truyện offline gọn nhẹ, đơn giản, dễ sử dụng, nhiều tùy chọn chế độ đọc, phù hợp với nhiều đời máy từ thấp đến cao.
Đơn giản, đẹp mắt, dễ sử dụng
Thay đổi cỡ chữ
Tự động lưu chương đang đọc
Truyện full hoàn thiện, đọc offline, không cần kết nối mạng
------

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
Tác giả: Lưu Ly Đại Tiên Tiên
Thể Loại: Võng Du, Đam Mỹ, Hài Hước
Giới Thiệu Truyên:

Lâm Mặc Trạch vì thấy buồn chán nên đã lên đảo Huyền Vũ đánh thần thú.

Chỉ là không ngờ được đại thần đứng ngắm bản thân mình đánh thú thần a!

Tùng thử trưởng thành, tùng thử trưởng thành…

Ngươi nhanh xuất hiện a, ta đánh đánh rất vất vả a….

Chỉ thấy trên màn hình, một tiểu Nga Mi mặc y phục tả tơi đang cầm một cây thương trạc trạc 1 con tiểu tùng thử, tiểu hào trong khu vực tiểu tùng thử gần đây khá đông, tất cả mọi người đoạt quái lẫn nhau. Đọc truyện sẽ thấy Tiểu Nga Mi phản ứng tương đối chậm, mỗi khi hắn trạc tiểu tùng thử sắp hết máu thì tùng thử đều biến thành bụi, hắn tức đến giậm chân.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào, mời các bạn đón đọc tại ứng dụng đọc truyện miễn phí: Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Được phục vụ các bạn là niềm vui lớn nhất đối với Kho Truyện Lẻ VN.

Đừng quên Comments cảm xúc của bạn về ứng dụng Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma và ủng hộ 5 sao để chúng tôi phát triển những ứng dụng mới trong tương lai nhé.

Translation (English)

Hammock Du Chi Master of Animal Falls Ma reading application offline for free!
Offline reading app lightweight, simple, easy to use, many reading mode options, suitable for many generations from low to high.
Simple, beautiful, easy to use
Change the font size
Automatically save the current chapter
Full story, offline reading, no internet connection required
------

Hammock Du Chi Master Thu Thu Nga Ma
Author: Luu Ly Dai Tien Tien
Genre: Hammock Du, Dam My, Humor
Introduction:

Lam Mac Trach was bored, so he went to Huyen Vu island to beat beasts.

I just did not expect the great god to stand and watch myself beat a god!

The test of maturity, the test of maturity ...

You appear quickly, I hit you very hard.

Only seen on the screen, a small Emei wearing ragged clothes was holding a spear of a cauldron of a small pineapple, small trench in the area of ​​recent spare parts, quite crowded, everyone won each other. Reading the story will see Tieu Nga Mi responds relatively slowly, every time he tries to run out of blood, he will turn to dust, he will stomp his feet.

What will happen in the next story, invite you to read at the free story reading app: Hammock Du Master Master Animal Fall Ma

Serving you is the greatest joy for VN Retail Store Story.

Don't forget to Comments about your feelings about the Vigil Master app and support 5 stars for us to develop new apps in the future.

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
Less than 100 Ratings
5 ★ (0)
4 ★ (0)
3 ★ (0)
2 ★ (0)
1 ★ (0)

(*) is required


Instruction for installing Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app apk on Android devices

Step 1: Download Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app apk on this page, save it to easy-to-find location.

Step 2: Make sure that third-party applications are allowed on your device. Go to Menu > Settings > Security and check Unknown Sources to allow your device to install applications from sources other than the Google Play Store.

Step 2: Open Downloads on your device by going to My Files or Files, tap the APK file you downloaded (com.truyenledammy.vongduchisuphunhithungama-v1.0.330.apk), tap Install when prompted, this app will be installed on your device.

Note: Detailed steps may be varies with device. This apk file can also be installed on other devices like Windows, PC, Mac, Blackberry, ... Feel free to contact us if you have any questions.

FAQ

Q: What is an APK File?

A: An Android Package Kit (APK for short) is the package file format used by the Android operating system for distribution and installation of mobile applications. Just like Windows (PC) systems use an .exe file for installing software, Android does the same.

Q: Why CloudApks.com can guarantee APK 100% safe?

A: Whenever someone wants to download an APK file from CloudApks.com, we'll check the corresponding APK file on Google Play and allow user download it directly (of course, we'll cache it on our server). If the APK file does not exist on Google Play, we'll search it in our cache.

Q: If I install an APK from CloudApks.com, will I be able to update the app from the Play Store?

A: Yes, absolutely. The Play Store installs APKs it downloads from Google's servers, and sideloading from a site like CloudApks.com goes through a very similar process, except you're the one performing the downloading and initiating the installation (sideloading).
As soon as the Play Store finds a version of the app newer than the one you've sideloaded, it will commence an update.

Q: What are Android Application permissions?

A: Applications require access to certain systems within your device. When you install an application, you are notified of all of the permissions required to run that application.

App Permissions

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ app apk 1.0.330 apk requires following permissions:
 • Allows applications to access information about networks.
 • Allows an application to write to external storage.
 • Allows applications to open network sockets.
 • Allows applications to access information about Wi-Fi networks.
 • Allows an application to receive the ACTION_BOOT_COMPLETED that is broadcast after the system finishes booting.
 • Allows applications to connect to paired bluetooth devices.
 • Allows an application to read from external storage.

Previous versions

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma - Đam Mỹ 1.0.330:
Published on: August 29, 2019
File size: 4.6 MB
Download Apk

You Might Also Like